DREAM THEATER - Falling Into Infinity Falling Into Infinity   [72:20]

Seznam skladeb:
01. New Millennium [08:20]
02. You Not Me [04:58]
03. Peruvian Skies [06:43]
04. Hollow Years [05:53]
05. Burning My Soul [05:29]
06. Hell's Kitchen   (instrumental) [04:16]
07. Lines In The Sand [12:05]
08. Take Away My Pain [06:03]
09. Just Let Me Breathe [05:28]
10. Anna Lee [05:51]
11. Trial Of Tears [13:07]
    i.  It's Raining
   ii.  Deep In Heaven  (instrumental)
  iii.  The Wasteland

Music: Portnoy, Text: Portnoy
Music: Petrucci, Text: Desmond Child
Music: Petrucci, Text: Petrucci
Music: Petrucci, Text: Petrucci
Music: Portnoy, Text: Portnoy
Music: DT
Music: Petrucci, Text: Petrucci
Music: Petrucci, Text: Petrucci
Music: Portnoy, Text: Portnoy
Music: LaBrie, Text: LaBrie
Music: Myung, Text: Myung
Nahráli:
John Petrucci - Guitars
James LaBrie - Vocals
Derek Sherinian - Keyboards
Mike Portnoy - Drums & Percussion
John Myung - Bass Guitars, Chapman Stick
Host:
Doug Pinnick - Backing Vocals (07)
Nahráno a mícháno:
Avatar Studio, NYC,
červen - červenec 1997.
Produkoval: Kevin Shirley
Vyšlo v roce 1997
Eastwest Records America
Electra Entertaiment
Division of WARNER MUSIC
Na skladbě č. 7 zpívá doprovodný vokál Doug Pinnick z King's X.


New Millennium   [08:20]
A single star behind me
A red sky burns ahead
A lonely light below me
Awake among the dead
An overwhelming feeling
Leaves me numb and strange
A sense of new beginning
I sense a wind of change

Out with the old useless
People so cold ruthless
Welcome in a new millennium
How many times must I
Live out this nightmare I
Can't wait until a new millennium

I've got this feeling
The tide is turning now baby
Funny feeling
Everything's gonna be alright now

Living out a constant deja vu
Keep your head up
Please be patient we will get to you
Keep your head up
Just have some faith and you can see it through
Keep your head up
But faith don't pay the rent that's overdue
Keep your head up
All that's glittering is turning blue
Keep your head up
What they want from me ain't gotta clue
Keep your head up
Swallow pride before it swallows you
Keep your head up
Don't dare bite the hand that's starving you
Keep your head up

How can you keep your head
And not go insane
When the only light at the end
Of the tunnel is another train

Lies ten feet tall
Have broken my fall
Welcome you all new millennium
It's well overdue
And I can't wait to
Welcome in a new millennium

    [This section is repeated 3 times.]
I've got this feeling
The tide is turning now baby
Funny feeling
Everything's gonna be alright now
Nové tisíciletí
Osamocená hvězda za mnou
Červánky hoří vepředu
Osamělé světlo pode mnou
Probouzíš se obklopen smrtí
Nepřekonatelný pocit
Opouští mne zkřehlost a odcizení
Pocit nového začátku
Uvědomuji si změny

Venku se zbytečnými starci
Lidmi tak studeně bezohlednými
Vítejte v novém tisíciletí
Kolikrát si musím
Prožít tuto noční můru
Nemohu čekat až na nové tisíciletí

Mám takový pocit
Příliv se právě mění v odliv, kotě
Legrační pocit
Všechno se zdá být nyní v pořádku

Přežívej neměnné deja vu
Drž hlavu vzhůru
Prosím měj strpení, chceme se dostat k vám
Drž hlavu vzhůru
Mají pouze důvěru a můžete skrz ni vidět
Drž hlavu vzhůru
Ale důvěra nesplatí zpoždené nájemné
Drž hlavu vzhůru
Všechen ten třpyt modrá
Drž hlavu vzhůru
Co potřebují ode mne nemám ani ponětí
Drž hlavu vzhůru
Překousni pýchu než tě spolkne ona
Drž hlavu vzhůru
Nepokoušej se trápit ruku, která tě strádá
Drž hlavu vzhůru

Jak můžeš držet svoji hlavu vzhůru
A nezešílet
Když jediné světlo na konci
tunelu je jiný vlak

Leží deset stop vysoko
Přerušen můj pád
Vítáme vás všechny v novém tisíciletí
Je všechno překonáno
A já nemohu čekat
Vítejte v novém tisíciletí

    [tato část se opakuje 3 krát]
Mám takový pocit
Příliv se právě mění v odliv, kotě
Legrační pocit
Všechno se zdá být nyní v pořádku
You Not Me     [04:58]
Being round you is driving me crazy
Watching you run is making me lazy
You're trying to buy a place in my head
Telling me lines I've already read
Speaking my name to try to confuse me
Say it again you're starting to lose me

That's alright I'm okay
It happens every single day
It's all the same
But I'm not blind

It's all about you not me
It's all about the things
That you're expecting me to be
There's not enough time to live
And all that you're expecting me to give

It's all about you not me
It's all about you not me

You're building my prison brick by brick
Eating your words is making me sick
You get what you want
Cause nothing is sacred
You're reading my mind
And leaving me naked
You say I gotta give before I receive it
One of these days I'll believe it.

It's all about you not me
It's all about the things
That you're expecting me to be
There's not enough time to live
And all that you're expecting me to give

It's all about you not me
It's all about you not me

That's alright I'm okay
It happens every single day
It's all the same
But I'm not blind

It's all about you not me
It's all about the things
That you're expecting me to be
There's not enough time to live
And all that you're expecting me to give

It's all about you not me
It's all about you not me
It's all about you not me

"???"
    [Samples from ???]
    [These may be the same samples ]
    [used at the end of "You Or Me".]
Ty nejsi já
Tvá přítomnost mě přivádí k šílenství
Když tě pozoruji, jsem stále línější
Zkoušíš si koupit místo v mé hlavě
Říkáš mi slova, které jsem již četl
Vyslovuješ mé jméno, abys mě zmátla
Řekni to znovu a začneš mě ztrácet

Je to v pořádku, jsem OK
Stává se to každý běžný den
Je to všechno stále stejné
Ale já nejsem slepý

Je to všechno o tom, že ty nejsi já
Je to všechno jenom o tom
Protože mě očekáváš, že jsem
Není dost času pro život
A všechno, co očekáváš abych ti dal

Je to všechno o tom, že ty nejsi já
Je to všechno o tom, že ty nejsi já

Buduješ mé vězení, cihlu po cihle
Polykáš svá slova, která mě sužují
Dostaneš, to co chceš
Protože nic není posvátné
Zkoumáš moji mysl
A zanecháváš mě nahého
Říkáš, poděkoval jsem předem, než jsem to přijal
V jednom z oněch dní tomu uvěřím

Je to všechno o tom, že ty nejsi já
Je to všechno jenom o tom
Protože mě očekáváš, že jsem
Není dost času pro život
A všechno, co očekáváš abych ti dal

Je to všechno o tom, že ty nejsi já
Je to všechno o tom, že ty nejsi já

Je to v pořádku, jsem OK
Stává se to každý běžný den
Je to všechno stále stejné
Ale já nejsem slepý

Je to všechno o tom, že ty nejsi já
Je to všechno jenom o tom
Protože mě očekáváš, že jsem
Není dost času pro život
A všechno, co očekáváš abych ti dal

Je to všechno o tom, že ty nejsi já
Je to všechno o tom, že ty nejsi já
Je to všechno o tom, že ty nejsi já

"???"
    [Smply z ???]
    [Mohou být ty samé]
    [použité na konci "You Or Me".]
Peruvian Skies     [06:43]
There, there it is
I swear he's gonna murder that poor kid
Wait, I hear it again
Don't turn on the lights until we
Hear the way it ends

Under Peruvian skies
Vanessa regretfully waits
The story unfolds in her eyes
Where midnight hysteria's
No big surprise
Battered and bruised
Always confusing
The love that she's losing for hate
Poor Vanessa
Poor, poor Vanessa

Hey, I hope you know
I'm taking all of this with me when I go
Shame, you're not to blame
I'm the monster you created
In your daddy's name

Under Peruvian skies
Vanessa regretfully waits
The story unfolds in her eyes
Where midnight hysteria's
No big surprise
Battered and bruised
Always confusing
The love that she's losing for hate
Poor Vanessa
Poor Vanessa

Terror by night
Liar by day
Telling her secrets
Won't take them away

Under Peruvian skies
Vanessa regretfully waits
The story unfolds in her eyes
Where midnight hysteria's
No big surprise
Battered and bruised
Always confusing
The love that she's losing for hate
Peruánské nebe
Tam, támhle to je
Přísahám, že zavraždil to ubohé dítě
Čekám, slyším to znovu
Nezapínej světla dokud tu jsme
Slyším, že cesta končí

Pod peruánským nebem
Vanessa lítostivě očekává
Jaký příběh se rozvine v jejích očích
Kde půlnoc je hysterická
Žádné velké překvapení
Ztlučen a pohmožděn
Stále zmatený
Láska, kterou ztratila pro nenávist
Ubohá Vanessa
Ubohá, ubohá Vanessa

Hej, doufám, že víš
Chápu se všeho, co je mé, zatímco jdu
Hanba, nejsi schopen obviňovat
Jsem zrůda, kterou jsi stvořil
Ve jménu vašeho otce

Pod peruánským nebem
Vanessa lítostivě očekává
Jaký příběh se rozvine v jejích očích
Kde půlnoc je hysterická
Žádné velké překvapení
Ztlučen a pohmožděn
Stále zmatený
Láska, kterou ztratila pro nenávist
Ubohá Vanessa
Ubohá Vanessa

Hrůza během noci
Lhaní během bílého dne
Prozrazení jejího tajemství
Nezabrání jim odejít

Pod peruánským nebem
Vanessa lítostivě očekává
Jaký příběh se rozvine v jejích očích
Kde půlnoc je hysterická
Žádné velké překvapení
Ztlučen a pohmožděn
Stále zmatený
Láska, kterou ztratila pro nenávist
Hollow Years      [05:53]
He's just the kind of man
You hear about
Who leaves his family for
An easy out
They never saw the signs
He never said a word
He couldn't take another day

Carry me to the shoreline
Bury me in the sand
Walk me across the water
And maybe you'll understand

Once the stone
You're crawling under
Is lifted off your shoulders
Once the cloud that's raining
Over your head disappears
The noise that you'll hear
Is the crashing down of hollow years

She's not the kind of girl
You hear about
She'll never want another
She'll never be without
She'll give you all the signs
She'll tell you everything
Then turn around and walk away

Carry me to the shoreline
Bury me in the sand
    (Into the waves)
Walk me across the water
And maybe you'll understand

Once the stone
You're crawling under
    (Once the stone)
Is lifted off your shoulders
Once the cloud that's raining
Over your head disappears
The noise that you'll hear
Is the crashing down of hollow years

Carry me to the shoreline
Bury me in the sand
    (Into the waves)
Walk me across the water
And maybe you'll understand

Once the stone
You're crawling under
Is lifted off your shoulders
Once the cloud that's raining
Over your head disappears
The noise that you'll hear
Is the crashing down of hollow years

Once the stone
You're crawling under
Once the stone
You're crawling under
    (The sound you'll hear,)
Once the stone
    (the crashing)
You're crawling under
    (down of hollow years)
Once the stone
You're crawling under
Once the stone
You're crawling under
Once the stone
You're crawling under
    (The sound you'll hear, the crashing down of hollow years)
Ztracená léta
On je právě ten typ člověka
O kterém se povídá
Že opouští svoji rodinu
Pro lehký úlet
Oni nikdy neviděli znamení
Nikdy neřekl ani slovo
Nemohl si vybrat jiný den

Zaveď mne na pobřeží
Pohřbi mne v písku
Nech mě kráčet po vodě
A možná pochopíš

Jednou skálu
Pod kterou se plížíš
Tyčí se nad tvými zády
Jednou mrak, ze kterého prší
Nad tvojí hlavou se ztrácí
Hluk, který uslyšíš
Je zhroucený do ztracených let

Ona není ten druh děvčete
O kterém slyšíte
Ona si nikdy nepřeje být jiná
Ona nikdy nebyla bez toho
Ona dává všechna znamení
Ona ti říká všechno
Pak se otočí a jde pryč

Dones mě k pobřežní čáře
Pohřbi mne v písku
    (Do vln)
Veď mne napříč vodou
A možná pochopíš

Jednou skála
Pod kterou se plížíš
    (Jednou skála)
Tyčí se nad tvými zády
Jednou mrak, ze kterého prší
Nad tvojí hlavou se ztrácí
Hluk, který uslyšíš
Je zhroucený do ztracených let

Dones mě k pobřežní čáře
Pohřbi mne v písku
    (Do vln)
Veď mne napříč vodou
A možná pochopíš

Jednou skála
Pod kterou se plížíš
Tyčí se nad tvými zády
Jednou mrak, ze kterého prší
Nad tvojí hlavou se ztrácí
Hluk, který uslyšíš
Je zhroucený do ztracených let

Jednou skála
Pod kterou se plížíš
Jednou skála
Pod kterou se plížíš
    (Její zvuk uslyšíš)
Jednou skála
    (Která puká)
Pod kterou se plížíš
    (pryč ze ztracených let)
Jednou skála
Pod kterou se plížíš
Jednou skála
Pod kterou se plížíš
Jednou skála
Pod kterou se plížíš
     (Její zvuk uslyšíš, hroutí se pryč ze ztracených let)
Burning My Soul    [05:29]
[The voice box repeats of the phrase ]
['Burning my soul' are done by ]
[Mike Portnoy (whispering) and ]
[John Petrucci and Derek Sherinian on ]
[voice boxes. ]

"Pawn is in the womb???" [Sample from ???]
    (Burning my soul)

A thorn in my side, a chip on my shoulder
A lump in my throat, the size of a boulder
The chill up my spine, can't get any colder
And you wonder why I can't smile

A knot in my gut, an ape on my back
In the heat of the moment
I'm knocked off the track
You drop the ball, I pick up the slack
And you ask me why my hair's gray

Twisting, turning
Losing all sense of yearning
Living and learning
The pressure keeps on burning my soul
Burning my soul
Burning my soul

I say it's green and then you tell me it's red
Keep your thoughts and ideas
Locked inside of your head
We've got someone
Who can think for you instead
And he sounds just like the last one

Twisting, turning
Losing all sense of yearning
Living and learning
The pressure keeps on burning my soul
Burning my soul
Burning my soul
Burning my soul
Burning my soul

Responsible thinkers
Throw caution to the wind
But I find myself
Speaking from within
I can't live my life
Walking on eggshells
To stay on your good side

Using your words
Controlling my life
Can't you see it's my words
That gives you your life
So I hurt your feelings
Well I'm really sorry
But I don't give a shit, no...

Twisting, turning
Losing all sense of yearning
Living and learning

The pressure keeps on burning my soul
Burning my soul
Burning my soul
Burning my soul
Burning my soul
Burning my soul
Burning my soul, yeah
Rozpal moji duši
[Hlasy z beden opakující fráze ]
[v "Zapal moji duši" nahrál ]
[Mike Portnoy (šeptání) a ]
[John Petrucci a Derek Sherinian na ]
[voice boxech. ]

"Pěšák je v děloze???"[Samply jsou z ]
    (Zapal moji duši)

Trn v mém boku, tříska v mém rameni
Oteklina v mém jícnu, velikosti balvanu
Mrazení stoupá moji páteři, nemůže bát nic chladnějšího
A vy se divíte, proč se neusmívám

Uzel na mém střevu, opice na zádech
V žáru okamžiku
Byl jsem sveden na nepravou stopu
Shazuješ to břímě, sbírám tu uvolněnost
A vy se mě ptáte, proč mám šedivý vlas

Kroutím se, otáčím
Ztrácím všechen smysl pro toužení
Žiji a učím se
Tlak se drží při spalování moji duše
Zapaluji svoji duši
Zapaluji svoji duši

Já tvrdím, je to zelené a vy mi pak tvrdíte, že to je červené
Drž se svých představ a myšlenek
Uzamčených uvnitř své hlavy
My máme některé
Kteří si mohou myslet místo tebe
A on se ozve právě jako poslední

Kroutím se, otáčím
Ztrácím všechen smysl pro toužení
Žiji a učím se
Tlak se drží při spalování moji duše
Zapaluji svoji duši
Zapaluji svoji duši
Zapaluji svoji duši
Zapaluji svoji duši

Odpovědní myslitelé
Obraťte pozornost na vítr
Ale já hledám sám sebe
Mluvím sám se sebou
Nemohu prožít svůj život
Kráčející po vaječných skořápkách
Abych zůstal na vaší dobré straně

Používáš svá slova
Ovládáš můj život
Cožpak nevidíš, že to jsou moje slova
Která ti přináší tvůj život
Tak jsem zranil vaše pocity
Dobře, doopravdy se omlouvám
Ale já na to nekašlu, to ne...

Kroutím se, otáčím
Ztrácím všechen smysl pro toužení
Žiji a učím se

Tlak se drží při spalování moji duše
Zapaluji svoji duši
Zapaluji svoji duši
Zapaluji svoji duši
Zapaluji svoji duši
Zapaluji svoji duši
Zapaluji svoji duši, jo
Hell's Kitchen     [04:16]
(instrumental)

Pekelná kuchyně
(orchestrálka)

Lines In The Sand     [12:05]
Sometimes, for a moment of bliss
And the passion, we're craving
There's a message we miss
Sometimes when, the spirits left alone
We must believe in something
To find if we've grown

Tragic reflex, shattered calm
Static progress, senses gone
Numb awareness, final psalm

Swept away with the tide
    (Swept away with the tide)
Through the holes in my hands
    (Through the holes in my hands)
Crown of thorns at my side
    (Crown of thorns at my side, yeah, yeah, yeah)
Drawing lines in the sand

Sometimes, if you're perfectly still
You can hear the virgin weeping
For the savior of your will
Sometimes, your castles in the air
And the fantasies you're seeking
Are the crosses you bear

Sacred conflict, blessed prize
Weeping crosses, stainless eyes
Desperate addict, faith disguised

Swept away with the tide
    (Swept away with the tide)
Through the holes in my hands
    (Through the holes in my hands, yeah)
Crown of thorns at my side
    (Crown of thorns at my side)
Drawing lines in the sand

We fabricate our demons
Invite them into our homes
Have supper with the aliens
And fight the war alone
We conjure up our skeletons
Enlist the den of thieves
Frightened from our closets
Then sewn upon our sleeves

In the stream of consciousness
There is a river crying
Living comes much easier
Once we admit
We're dying

Sometimes, in the wreckage of our wake
There's a bitterness we harbor
And hate for hatred's sake
Sometimes we dig an early grave
And crucify our instincts
For the hope we couldn't save

Sometimes a view from sinless eyes
Centers our perspective
And pacifies our cries
Sometimes the anguish we survive
And the mysteries we nurture
Are the fabrics of our lives

Swept away with the tide
    (Swept away with the tide, yeah)
Through the holes in my hands
    (Through the holes, holes in my hands)
Crown of thorns at my side
    (Crown of thorns in my side)
Drawing lines in the sand
Čáry v písku
Někdy, během chvilky blaženosti
A vášně, máme touhu
Je to poselství, které míjíme
Někdy, když přízraky zůstávají osamoceny
Musíme v něco věřit
Abychom nalézli, jestliže máme růst

Tragický reflex, roztříštěný klid
Statický pokrok, smysly zmizely
Otupělé vědomí, konečný žalm

Hnán pryč přílivem a odlivem
    (Hnán pryč přílivem a odlivem)
Skrze mezery v mých rukou
    (Skrze mezery v mých rukou)
Trnová koruna na mé straně
    (Trnová koruna na mé straně, jo, jo, jo)
Kreslím čáry v písku

Občas, pokud se ještě cítíš bezvadně
Můžeš slyšet pláč panny
Pro Spasitele vaši vůle
Někdy, vaše vzdušné zámky
A fantazie, které vyhledáváš
Jsou kříže, které si nosíte

Posvátný spor, požehnaná odměna
Pláčící kříže, neposkvrněné oči
Zoufalá oběť, důvěra zamaskovaná

Hnán pryč přílivem a odlivem
    (Hnán pryč přílivem a odlivem)
Skrze mezery v mých rukou
    (Skrze mezery v mých rukou, jo)
Trnová koruna na mé straně
    (Trnová koruna na mé straně)
Kreslím čáry v písku

Vymýšlíme si démony
Zveme je do našich domovů
Večeříme s vetřelci
A bojujeme ve válce sami
Čarujeme se svými kostrami
Vstupujeme do doupěte zlodějů
Vystrašení z našich skříní
Pak sešíváme naše rukávy

V proudu vědomí
Je plačící řeka
Žijící přicházejí mnohem snadněji
Jednou připustíme
Že spějeme ke konci..

Někdy, v troskách našeho bdění
Je hořkost, kterou přechváváme
A nenávist je nenávisti příčinou
Někdy, překopáme dřívější hrob
A pranýřujeme náše instinkty
Pro naději, kterou jsme nemohli zachránit

Někdy, pohled z oči, které nezhřešily
Soustřeďují naši perspektivu
A zklidňují naše výkřiky
Někdy, prožíváme muka
A záhady oživujeme
Jsou to produkty nášich životů

Hnán pryč přílivem a odlivem
    (Hnán pryč přílivem a odlivem, jo)
Skrze mezery v mých rukou
    (Skrze mezery v mých rukou)
Trnová koruna na mé straně
    (Trnová koruna na mé straně)
Kreslím čáry v písku
Take Away My Pain     [06:03]
I was sitting on the edge of his bed
Staring at the headlines on the paper
He said, 'Look at poor Gene Kelly
I guess he won't be singing in the rain.'
You can take away my heroes
Can you take away my pain

Take away my pain
Leave the cold outside
Please don't let it rain
Don't stumble on my pride
Take away my pain
I'm not frightened anymore
Just stay with me tonight
I'm tired of this fight
Soon I'll be knocking at your door

She was standing by the edge of his bed
Staring at the message on their faces
He said, 'What else can you do, babe?
I guess I won't be coming home again.'
They just took away all my promises
Make them take away my pain

Take away my pain
Leave the cold outside
Please don't let it rain
Don't stumble on my pride
Take away my pain
I'm not frightened anymore
Just stay with me tonight
I'm tired of this fight
Soon I'll be knocking at your door

His final scene
The actor bows
And all those years
Are gone somehow
The crowd applauds
The curtain falls

I was standing by the edge of the water
I noticed my reflection in the waves
Then I saw you looking back at me
And I knew that for a moment
You were calling out my name
You took away my hero
Will you take away my pain

Take away my pain
Let the cold inside
It's time to let it rain
There's nothing left to hide
Take away my pain
I'm not frightened anymore
I'm learning to survive
Without you in my life
Til you come knocking at my door...

Zbav mě té bolesti
Seděl jsem na hraně jeho postele
Strnule hledící na nadpisy na papíru
Říkal, 'Koukni se na ubohého Gena Kellyho
Myslím, že on by nezpíval v dešti.'
Můžeš odstranit mé hrdiny
Mohl bys odstranit mou bolest ?

Odstraň mou bolest
Zanechej chlad venku
Prosím, ať neprší
Neklopýtej po mé pýše
Odstraň mou bolest
Nejsem vylekaný ani trochu
Teď tu zůstaň se mnou večer
Jsem unuven tím bojem
Brzy budu bouchat na vaše dveře

Ona zůstávala na hraně jeho postele
Strnule hledící na poselství na jejich tvářích
Říkal, 'Co ještě můžeš udělat, děvče?
Myslím, že se nevrátím domů znovu.'
Oni právě odstranili všechny moje sliby
Nechej jim odstranit mou bolest

Odstraň mou bolest
Zanechej chlad venku
Prosím, ať neprší
Neklopýtej po mé pýše
Odstraň mou bolest
Nejsem vylekaný ani trochu
Teď tu zůstaň se mnou večer
Jsem unuven tím bojem
Brzy budu bouchat na vaše dveře

Jeho konečná scéna
Herec se uklání
A všechny ty roky
Nějak pominuly
Zástup tleská
Opona opadá

Já zůstávám na hraně vody
Všímám si odrazu ve vlnách
Pak jsem tě uviděl, jak se díváš zpátky na mě
A věděl jsem, že na okamžik
Jste volali moje jméno
Odstranili jste mého hrdinu
Zbavte mne mé bolesti

Odstraň mou bolest
Zanechej chlad venku
Prosím, ať neprší
Neklopýtej po mé pýše
Odstraň mou bolest
Nejsem vylekaný ani trochu
Učím se přežívat
Bez vás v mém životě
Dokud nepřijdeš zaklepat na mé dveře...
Just Let Me Breathe     [05:28]
Open your eyes
And turn off your mind
Step right up folks
    "Step right up folks"
    [Spoken by Mike Portnoy]
and you will find
A growing trend
An epidemic
Spread with zen
And hypodermics, yeah
Yeah

Just close your mind
You can find all you need with your eyes

The big machines take care of you
Until you kill yourself
And then the sales go through the roof
Calculated, formulated
Feed my head with simple thoughts
And let me breathe instead of being taught
All bottled up and tearing at the seams
I'm bored
Just let me breathe

A daily dose of eMpTyV
Will flush your mind right down the drain
Shannon Hoon and Kurt Cobain,
Make yourself a household name, yeah-yeah
Yeah

Just close your mind
You can find all you need with your eyes

The big machines take care of you
Until you kill yourself
And then the sales go through the roof
Calculated, formulated
Feed my head with simple thoughts
And let me breathe instead of being taught
All bottled up and tearing at the seams
I'm bored
Just let me breathe

Strike up your best angst ridden posture, whoa
Manufactured anger
Let's not forget my legacy
All my heroes have failed me
Now they're dead and buried, yeah

Just close your mind
You can find all you need with your eyes

The big machines will take care of you
Until the fashion fades
And the checks go through
My bankroll's red
And my face is blue
And still they'll turn their backs on me for someone new

Feed my head
With some real thoughts
And let me think instead
Of being taught
I'll say things
You won't believe
Just stand back
Just let me breathe...
Teď mne nechte dýchat
Otevřete své oči
A vypněte svoji mysl
Kráčet vpravo k lidem
    "Krok vpravo klidem"
    [mluví Mike Portnoy]
a vy budete hledat
Rostoucí trend
Epidemie
Roznášena zenem
A podkožně, jo
Jo

Teď zavři svoji mysl
Můžeš objevit vše, co potřebuješ svýma očima

Velké stroje se starají o tebe
Až zabíjíš sám sebe
A pak aukce proniknou skrzeí střechu
Propočteny, formulovány
Nakrmte mou hlavu jednoduchými myšlenkami
A nechte mě dýchat místo vyučování
Všechno utlumeno a vytrženo z lemů
Jsem znuděný
Teď mne nechte dýchat

Denní dávka MTV
Zaplaví tvoji mysl právě k vyčerpání
Shannon Hoon a Kurt Cobain
Udělejte se všeobecně známými, jo, jo
Jo

Teď zavři svoji mysl
Můžeš objevit vše, co potřebuješ svýma očima

Velké stroje se starají o tebe
Až zabíjíš sám sebe
A pak aukce proniknou skrzeí střechu
Propočteny, formulovány
Nakrmte mou hlavu jednoduchými myšlenkami
A nechte mě dýchat místo vyučování
Všechno utlumeno a vytrženo z lemů
Jsem znuděný
Teď mne nechte dýchat

Spusť svůj nejlepší pocit úzkosti zaujatou pózou, hou
Vyráběný hněv
Ať nezapomenou moje dědictví
Všechni moji hrdinové u mne zkrachovali
Teď jsou mrtvý a pohřbeni, jo

Teď zavři svoji mysl
Můžeš objevit vše, co potřebuješ svýma očima

Velké stroje se starají o tebe
Dokud móda nepřejde
A kontroly se ukončí
Moje bankovek je červená
A můj obličej je modrý
A ještě otočím jejich záda na mě pro někoho nového

Krmte mou hlavu
Nějakými skutečnými myšlenkami
A nechte mě myslet místo toho
Než být poučován
Budu říkat věci
Kterým nebudete věřit
Rovnou zůstaňte
Teď mne nechte dýchat...
Anna Lee     [05:51]
Helpless child
They invite your hands to fill their needs
Will you be the same
Shameless smile
To steal from you the innocence that bleeds
Will they feel your pain

Trying to believe
The scars unseen
The tears wash clean
You don't wanna breathe the air you breathe
You don't know how you'll live a life alone

She keeps holding on
Holding on to you
Let her breathe the air
Don't wanna be alone
Where do you belong
Anna Lee

Behind those eyes
A vivid scene
A lucid dream within
Questioned secrets are revealed
And every time
You can't deny
The lines that trace your skin
Wounds that never heal

Trying to believe
The scars unseen
The tears wash clean
You don't wanna breathe the air you breathe
You don't know how you'll live a life alone

She keeps holding on
Holding on to you
Let her breathe the air
Don't wanna be alone
Where do you belong
Anna Lee

And now she's calling out a name
Can't keep on hiding all her pain
You feel the rain move in
As you begin
To turn and answer the call

Trying to believe
The scars unseen
The tears wash clean
You don't wanna breathe the air you breathe
You don't know how you'll live a life alone

She keeps holding on
Holding on to you
Let her breathe the air
Don't wanna be alone
Where do you belong
Anna Lee

Anna Lee
Bezmocné dítě
Oni zvou vaše ruce, aby naplnily jejich potřeby
Budeš stejný
Nestoudně se usmívající
Aby se vplížil pro tvoji nevinnost, která krvácí
Budou cítit tvoji bolest?

Pokouším se uvěřit
Neviditelné jizvy
Slzy je všechny omyjí
Nepřeješ si dýchat vzduch, který dýcháš
Nevíš, jak budeš žít samoten

Ona se stále drží
Drží se v tobě
Nech ji dýchat vzduch
Nenechávej ji samotnou
Kampak náležíš
Anna Lee

Vzadu za těmi očima
Živoucí scéna
Uvnitř jasného snu
Dotazována tajemství jsou odhalena
A pokaždé
Vy nemůžete popřít
Čáry, které vykreslují tvoji kůži
Zranění, které se nikdy nezhojí

Pokouším se uvěřit
Neviditelné jizvy
Slzy je všechny omyjí
Nepřeješ si dýchat vzduch, který dýcháš
Nevíš, jak budeš žít samoten

Ona se stále drží
Drží se v tobě
Nech ji dýchat vzduch
Nenechávej ji samotnou
Kampak náležíš
Anna Lee

A ona teď volá to jméno
Nemůže stále ukrývat všechnu svou bolest
Cítíš déšť, jak se blíží
Zatímco se začínáš
Otáčet a odpovídat na volání

Pokouším se uvěřit
Neviditelné jizvy
Slzy je všechny omyjí
Nepřeješ si dýchat vzduch, který dýcháš
Nevíš, jak budeš žít samoten

Ona se stále drží
Drží se v tobě
Nech ji dýchat vzduch
Nenechávej ji samotnou
Kampak náležíš
Anna Lee
Trial Of Tears     [13:07]

i. It's Raining    
Under the sun, there is nothing to hide
Under the moon, a stranger waits inside
People disappear
The music fades away
Splashing through the rain
I'll dream with them one day

It's raining, raining,
On the streets of New York City
It's raining, raining, raining, deep in heaven

I may have wasted all those years
They're not worth their time in tears
I may have spent too long in darkness
In the warmth of my fears

Take a look at yourself
Not at anyone else
And tell me what you see
I know the air is cold
I know the streets are cruel
But I'll enjoy the ride today

It's raining, raining,
On the streets of New York City
It's raining, raining, raining deep in heaven
Raining deep in heaven

I may have wasted all those years
They're not worth their time in tears
I may have spent too long in darkness
In the warmth of my fears

As I walk through all my myths
Rising and sinking like the waves
With my thoughts wrapped around me
Through a trial of tears

Hidden by disguise, stumbling in a world
Feeling uninspired, he gets into his car
Not within his eyes to see, open up, open up
Not much better than the man you hate

ii. Deep In Heaven    
(instrumental)

iii. The Wasteland    
Still awake
I continue to move along
Cultivating my own nonsense
Welcome to the wasteland
Where you'll find ashes, nothing but ashes
Still awake
Bringing change, bringing movement, bringing life
A silent prayer thrown away,
Disappearing in the air
Rising, sinking, raining deep inside me
Nowhere to turn,
I look for a way back home

It's raining, raining, raining deep in heaven
It's raining, raining, raining deep in heaven
It's raining, raining, raining deep in heaven
It's raining, raining, raining deep in heaven
Utrpení slz

i. Prší    
Pod sluncem, tam není co skrývat
Pod měsícem, cizinec čeká uvnitř
Lidé mizejí
Hudba se vytrácí pryč
Postříkaný od deště
Budu snít s nimi jednoho dne

Prší, prší
Na ulice New York City
Prší, prší, prší, hluboko v nebi

Možná jsem zničil všechny ty roky
Nehodnotí jejich čas se slzami
Strávil jsem příliš dlouho v temnotě
Ve výhni svého strachu

Podívej se sám na sebe
Ne na někoho jiného
A řekni mi, co vidíš
Vím, že vzduch je studený
Vím, že ulice jsou kruté
Ale budu se těšit na dnešní jízdu

Prší, prší
Na ulice New York City
Prší, prší, prší, hluboko v nebi
Prší hluboko v nebi

Možná jsem zničil všechny ty roky
Nehodnotí jejich čas se slzami
Strávil jsem příliš dlouho v temnotě
Ve výhni svého strachu

Třebaže projdu přes všechny své výmysly
Rostoucí a klesající jako vlny
Se svými myšlenkami ovinutými kolem mne
Přes utrpení slz

Ukrytý v přestrojení, klopýtající ve světě
S pocity bez fantazie, on usedá do jeho auta
Ne v dosahu jeho očí, aby viděl, otevři je, otevři je
Není nic lepšího, než člověk, který tě nenávidí

ii. Hluboko v nebi
(orchestrálka)

iii. Zpustošená země
Ještě procitni
Pokračuji, abych jezdil kolem
Kultivuji svůj vlastní nesmysl
Vítejte ve zpustošené zemi
Kde nalezneš popel, nic než popel
Ještě procitni
Přinášíš změnu, přinášíš pohyb, přinášíš život
Tichá modlitba vržena pryč
Zmizela ve vzduchu
Stoupá, klesá déšťhluboko uvnitř mne
Není se kde otočit
Já hledám zpáteční cestu domů

Prší, prší, prší hluboko v nebi
Prší, prší, prší hluboko v nebi
Prší, prší, prší hluboko v nebi
Prší, prší, prší hluboko v nebi

Domů  Nahoru
Made by 
©  2001-2002 
Menu Poslední aktualizace: