DREAM THEATER - IAW Images And Words - Obrazy a slova    [56:55]
RECENZE CD:    www.nmnl.cz www.nmnl.cz

Seznam skladeb:
01. Pull Me Under [08:11]
02. Another Day [04:22]
03. Take The Time [08:21]
04. Surrounded [05:28]
05. Metropolis - Part I
    "The Miracle And The Sleeper"
[09:30]
06. Under A Glass Moon [07:02]
07. Wait For Sleep [02:31]
08. Learning To Live [11:30]

Music: Moore, Text: Moore
Music: Petrucci, Text: Petrucci
Music: DT, Text: DT
Music: Moore, Text: Moore
Music: Petrucci, Text: Petrucci


Music: Petrucci, Text: Petrucci
Music: Moore, Text: Moore
Music: Myung, Text: Myung
SLOŽENÍ SKUPINY:
John Petrucci - Guitars
James LaBrie - Vocals
Kevin Moore - Keyboards
Mike Portnoy - Drums   Percussion
John Myung - Bass Guitars
Host:
Jay Beckenstein - Soprano Saxophone (02)
Produced: David Prater
Recorded&Engineered: Doug Oberkircher
Assistant Engineer: Steve Regina
Mixed: Doug Oberkircher & David Prater
Mastered: Ted Jensen
Nahráno:
Bear Tracks Studio,
říjen - prosinec 1991.
Vydavatel:
WARNER MUSIC
Vyšlo 7. července 1992.
První album DT nazpívané s novým zpěvákem, Jamesem LaBrie (1992).Album přineslo také výraznou uměleckou obálku zobrazující dívku spolu s řadou témat, které se objevily v textech. Přebal alba vytvořil umělec Larry Freemantle. Později se k tomu vyjádřil:
"Koncept, který jsem převedl na obálku přišel od kapely. Snažil jsem se, aby to vypadalo kompozičně jako stará malba z hlediska designu. Vzpomínám si, že jsem se setkal s kapelou a posadili jsme se a probrali jsme všechno. Oni byli hodně po ruce v prvních dnech. John Myung byl pravděpodobně klíčový člověk, kterého jsem poznal společně s Johnem Petruccim. Kevin Moore a Mike Portnoy se tím ale zabývali také hodně. Měli velmi konkrétní informace o tom, co by mělo být na přebalu. Byla jen otázka, jak to dát vše dohromady. Chtěli tam mít malou holčičku, chtěli tam ptáka za letu a také určitý styl místnosti. Byla to koláž z rytin a ilustrací, o které jsem si myslel, že je docela v pohodě. Rytiny a místnost byly ze starých knižních rytin zkompletovány, a tam byla dodána také obdobně. Pokud jde o písmo, chtěl jsem nějaké vytvořit a najal jsem si kaligrafistu Johna Stevense, po kterém jsem chtěl, aby přizpůsobil písmo jako nějaký druh písma."

"Dívku, kterou realizoval fotograf Dan Muro a nevybíral si myslím speciálně někoho. Nebyl to nikdo specifický pro kapelu. Vzpomínám si jak vytvořili logo planoucího srdce, které fyzicky vytvořili, udělali jeho model něj a pak jej fotografoval."

A nyní některé symboly:
Co představuje symbol používaný skupinou DT?
Tento symbol můžeme vidět na více alb skupiny (WDADU, IAW nahoře na posteli apod.). "Je to stylizované písmeno "M" ze slova "MAJESTY", říká Portnoy. Podobný znak používala královna Mary ze Skotska.
Co symbolizuje "hořící srdce?"
Jak vysvětluje Portnoy, byl to originální nápad Kevina Moore a v podstatě napodobuje "Svaté srdce Ježíšovo". Ostnatý drát reprezentuje překážky a nesnáze, srdce odolnost a sílu, oheň pak energii a víru.


Pull Me Under   [08:11]
Lost in the sky
Clouds roll by and I roll with them
Arrows fly
Seas increase and then fall again

This world is spinning around me
This world is spinning without me
Every day sends future to past
Every breath leaves one less to my last

Watch the sparrow falling
Gives new meaning to it all
If not today nor yet tomorrow then some other day

I'll take seven lives for one
And then my only father's son
As sure as I ever did love him
I am not afraid

This world is spinning around me
The whole world keeps spinning around me
All life is future to past
Every breath leaves me one less to my last

Pull me under Pull me under
Pull me under I'm not afraid
All that I feel is honor and spite
All I can do is to set it right

Dust fills my eyes
Clouds roll by and I roll with them
Centuries cry
Orders fly and I fall again

This world is spinning inside me
The whole world is spinning inside of me
Every day sends future to past
Every step brings me closer to my last

Pull me under Pull me under
Pull me under I'm not afraid
Living my life too much in the sun
Only until your will is done

'Oh that this too
too solid flesh would melt.'
                       [Quote from Shakespeare's Hamlet,]
                       [also sometimes seen in various ]
                       [versions as 'too sullied flesh'.]
Dostaň mě z toho
Ztracen v nebesích
Mraky se valí kolem a já s nimi
Šípy letí
Moře stoupají a znovu klesají

Tento svět krouží kolem mě
Tento svět krouží beze mne
Každý den posílá budoucnost do minulosti
Každý výdech mě přibližuje k tomu poslednímu

Podívej se, jak vrabec padá
Dává tomu všemu nový význam
Pokud ne dnes a ani zítra, tak některý další den

Dám svých sedm životů za jediný
A potom jako otcův jedináček
Jsem si jistý, že jej budu milovat
Toho se nebojím

Tento svět krouží kolem mě
Úplně celý svět stále krouží kolem mě
Celý život je budoucnost do minulosti
Každý dech mě opouští až k tomu poslednímu

Dostaň mě z toho, dostaň mě z toho
Dostaň mě z toho, již se nebojím
Všechno, co cítím je úcta a zášť
Všechno co mohu udělat, je napravit to

Prach zasypává mé oči
Mraky se valí kolem a já s nimi
Století pláčou
Rozkazy létají a já znovu upadám

Tento svět krouží ve mě
Úplně celý svět krouží ve mě
Každý den posílá budoucnost do minulosti
Každý krok mi přináší zámek k mé minulosti

Dostaň mě z toho, dostaň mě z toho
Dostaň mě z toho, již se nebojím
Prožívám svůj život příliš dlouho na výsluní
Pouze dokud se tvoje vůle nanaplní

"Oooh, to je příliš
příliš ztuhlé maso k rozkousání."
                             [Citát z Shakespearova Hamleta,]
                             [někdy uváděná i v jiné ]
                             [verzi jako 'příliš ušpiněné maso'.]
Another Day   [04:22]
Live another day
Climb a little higher
Find another reason to stay
Ashes in your hands
Mercy in your eyes
If you're searching for a silent sky...

   You won't find it here
   Look another way
   You won't find it here
   So die another day

The coldness of his words
The message in his silence,
'Face the candle to the wind...'
This distance in my voice
Isn't leaving you a choice
So if you're looking for a time to run away...

   You won't find it here
   Look another way
   You won't find it here
   So try another day

They took pictures of our dreams
Ran to hide behind the stairs
And said maybe when it's right for you, they'll fall
But if they don't come down
Resist the need to pull them in
And throw them away
Better to save the mystery
Than surrender to the secret

   You won't find it here
   Look another way
   You won't find it here
   So try another day
Další den
Prožívej další den
Stoupej kousek výše
Objev další důvod zůstat
Popel ve tvých rukou
Slitování ve tvých očích
Když vyhledáváš tiché nebe...

   Pokud je nenajdeš tady
   Podívej se jinak
   Pokud je nenajdeš tady
   Tak zemři až další den

Chlad v jeho slovech,
Zpráva v jeho mlčení:
„Postav svíčku naproti větru...“
Ta odměřenost mého hlasu
Ti nenechává žádnou volbu
Tak pokud se strachuješ o čas, utíkej pryč...

   Pokud je nenajdeš tady
   Podívej se jinak
   Pokud je nenajdeš tady
   Tak zkus ještě další den

Odebírají nám obrázky z našich snů
Utekly, aby se ukryly za schody
A snad říkají, když je to správné pro tebe, tak klesnou
Ale pokud oni nepoklesnou
Nepodlehni té potřebě, abys je zastavil
A odhodil je pryč.
Je lepší zachovávat nadpřirozeno
Než se zbavit tajemství.

   Pokud je nenajdeš tady
   Podívej se jinak
   Pokud je nenajdeš tady
   Tak zkus ještě další den
Take The Time    [08:21]
"Hold it now...
wait a minute...
come on... whew..." [Samples from ??? ]

Just let me catch my breath...
I've heard the promises
I've seen the mistakes
I've had my fair share of tough breaks
I need a new voice, a new law, a new way
Take the time, revaluate
It's time to pick up the pieces,
Go back to square one
I think it's time for a change

There is something that I feel
To be something that is real
I feel the heat within my mind
And craft new changes with my eyes
Giving freely wandering promises
A place with decisions I'll fashion
I won't waste another breath

      [Chorus:]
   You can feel the waves coming on
   (It's time to take the time)
   Let them destroy you or carry you on
   (It's time to take the time)
   You're fighting the weight of the world
   But no one can save you this time
   Close your eyes
   You can find all you need in your mind

The unbroken spirit
Obscured and disquiet
Finds clearness this trial demands
And at the end of this day sighs an anxious relief
For the fortune lies still in his hands

If there's a pensive fear, a wasted year
A man must learn to cope
If his obsession's real,
Suppression that he feels must turn to hope

Life is no more assuring than love
(It's time to take the time)
There are no answers from voices above
(It's time to take the time)
You're fighting the weight of the world
And no one can save you this time
Close your eyes
You can find all that you need in your mind

I close my eyes
And feel the water rise around me
Drown in the beat of time
Let my senses fall away
I can see much clearer now, I'm blind


NOTES:
"Adesso che ho perso la vista,
ci vedo meglio e di piu."
    [Sample from the Italian film "Cinema ]
    [Paradiso", which means "Now that I'm ]
    [blind, I can see much clearer." ]
    [This text was taken from the video for]
    [Take The Time, and is incorrect. It ]
Find all you need in your mind
    [should be "Ora che ho perso la vista, ]
If you take the time
    [ci vedo di piu.", which means "Now ]
Find all you need in your mind
    [that I have lost my sight, I can see ]
If you take the time
    [clearer." ]
Dej si načas
"Teď vydrž...
počkej minutku...
Tak pojď... Páni..."    [Nahrávka z ??? ]

Nech mě, ať mohu popadnout dech...
Zaslechl jsem sliby,
Spatřil jsem chyby
Míval jsem svoji čest, bývala nepřekonatelná
Potřebuji nový hlas, nové právo, novou cestu
Dej si načas, přehodnoť si to
Je čas, abychom posbírali kousky
Jdi je poskládat v jeden
Cítim, že je čas na změnu.

Myslím si, že něco cítím
Něco, co je skutečné
Cítím žár v moji mysli
A prohnanost nových změn v mých očích
Dává mi volnost toulavých nadějí
Místo pro rozhodnutí, které si vytvořím
Nechci vyplýtvat další nadechnutí.

      [Sbor:]
   Cítíš, jak přicházejí vlny
   (je čas dát si načas)
   Nenech je zničit tě nebo tě odnesou
   (je čas dát si načas)
   Bojuješ s tíhou celého světa
   Ale nikdo tě tentokrát nedokáže zachránit
   Zavři své oči
   Vše co potřebuješ, můžeš najít ve své mysli

Nezlomená duše
Nesrozumitelná a zneklidněná
Hledá čistotu, kterou zkouška vyžaduje
A na sklonku dne si povzdechne se zneklidňující úlevou
Pro štěstí, které leží v jeho rukou

Jestli cítí zádumčivý strach, promárněný rok
Musí si s tím člověk umět poradit
Pokud je jeho posedlost skutečná
Musí ji umlčet a změnit pocity v naději

Život ti nezajistí více, než lásku
(je čas dát si načas)
Nejsou žádné odpovědi na hlasy kolem
(je čas dát si načas)
Bojuješ s tíhou celého světa
Ale nikdo tě tentokrát nedokáže zachránit
Zavři své oči
Vše co potřebuješ, můžeš najít ve své mysli

Zavírám své oči
A cítím, jak voda stoupá kolem mě
Topím se v úderech času
Ať mé pocity volně plynou
Nyní vidím mnohem jasněji, jsem slepý


POZNÁMKY:
"Adesso che ho perso la vista,
ci vedo meglio e di piu."
    [Sampl z italského filmu "Cinema ]
    [Paradiso", který znamená "Teď, když ]
    [jsem slepý vidím jasněji." ]
    [Tento text byl převzat z videa pro ]
    ["Take The Time", a je upraven. It ]
Find all you need in your mind
    [by mohlo být "Ora che ho perso la vista,]
If you take the time
    [ci vedo di piu.", který znamená "Now ]
Find all you need in your mind
    [that I have lost my sight, I can see ]
If you take the time
    [clearer." ]
Surrounded     [05:28]
Morning comes too early and nighttime falls too late
And sometimes all I want to do is wait
The shadow I've been hiding in has fled from me today

I know it's easier to walk away than look it in the eye
But I will raise a shelter to the sky
   and here beneath this
   star tonight I'll lie
She will slowly yield the light
As I awaken from the longest night

Dreams are shaking
Set sirens waking up tired eyes
With the light the memories all rush into his head

By a candle stands a mirror
Of his heart and soul she dances
She was dancing through the night above his bed

And walking to the window
   he throws the shutters out
   against the wall
And from an ivory tower hears her call
'Let light surround you'

It's been a long, long time
He's had awhile to think it over
In the end he only sees the change
Light to dark
Dark to light
Light to dark
Dark to light

Heaven must be more than this
When angels waken with a kiss
Sacred hearts won't take the pain
But mine will never be the same

He stands before the window
His shadow slowly fading from the wall
And from an ivory tower hears her call
'Let the light surround you'

Once lost but I was found
When I heard the stained glass shatter all around me
I sent the spirits tumbling down the hill
But I will hold this one on high above me still
She whispers words to clear my mind
I once could see but now at last I'm blind

I know it's easier to walk away than look it in the eye
But I had given all than I could take
And now I've only habits left to break
Tonight I'll still be lying here
Surrounded in all the light
Obklopen
Ráno přichází příliš brzy a noc příliš pozdě
Ale někdy všechno, co chci udělat, je jenom čekání
Stín, který jsem ukrýval za sebou dnes odletěl.

Já vím, je jednodušší odejít pryč, než se dívat do očí
Ale postavím si útočiště do nebes
   A tady pod těmi
   Hvězdami půlnoci ulehnu
Bude se pomalu rozednívat
Když se začnu probouzet z té nejdelší noci

Sny se rozechvívají
Sirény probírají unavené oči
Se světlem všechny vzpomínky chvátají do mé hlavy

Se svíčkou stojící před zrcadlem
Jeho srdce a jeho duše tancují
Protančily celou noc nad jeho postelí

Zatímco kráčí k oknu
   Rozevírá okenice
   Proti zdi
A ze slonovinové věže slyší její volání:
"Nech se obklopit světlem"

Je tomu tak dlouho, tak dlouho
Měl chvílí, aby si to promyslel
A na konci už vidí pouze změny
Světlo na tmu
Tmu na světlo
Světlo na tmu
Tmu na světlo

Nebesa musí být mnohem více, než jen to
Když se andělé probouzejí s polibkem
Posvěcená srdce necítí bolest
Ale moje nebude nikdy stejné

Stojí před oknem
Jeho stín pomalu klouže po zdi
A ze slonovinové věže slyší její volání:
"Nech se obklopit světlem"

Kdysi ztracený, ale znovu nalezen
Když jsem slyšel třeskot poskvrněného skla všude kolem
Poslal jsem přízraky valící se dolů do údolí
Ale pokusím se jednoho udržet na vrcholu přede mnou
Ona šeptá slova a pročišťuje moji mysl
Kdysi jsem i viděl, ale teď na konci už jsem slepý

Já vím, je jednodušší odejít pryč, než se dívat do očí
Ale odevzdal jsem všechno, než jsem si mohl vzít
A teď nechám svoje zvyky pominout
Půlnoc, budu tu stále ležet
Obklopený úplně světlem
Metropolis - Part I 'The Miracle and the Sleeper'   [09:30]

The smile of dawn
Arrived early May
She carried a gift from her home
The night shed a tear
To tell her of fear
And of sorrow and pain
She'll never outgrow

Death is the first dance, eternal

There's no more freedom
The both of you will be confined to this mind

I was told there's a miracle for each day that I try
I was told there's a new love that's born for each one that has died
I was told there'd be no one to call on when I feel alone and afraid
I was told if you dream of the next world
You'll find yourself swimming in a lake of fire


As a child, I thought I could live without pain without sorrow
But as a man I've found it's all caught up with me
I'm asleep yet I'm so afraid


Somewhere like a scene from a memory
There's a picture worth a thousand words
Eluding stares from faces before me
It hides away and will never be heard of again

Deceit is the second without end

The city's cold blood teaches us to survive
Just keep my heart in your eyes and we'll stay alive

The third arrives...

Before the leaves have fallen
Before we lock the doors
There must be a third and last dance
This one will last forever
Metropolis watches and thoughtfully smiles
She's taken you to your home

It can only take place
When the struggle between our children has ended
Now the Miracle and the Sleeper know that the third is love

Love is the Dance of Eternity
Metropolis - Část I. "Zázrak a spáč"

Úsměv svítání
Přišel zkraje Května
Přinesla jsi dárek ze svého domova
Noc ji zbavila slz
Aby jí řekla o strachu
A o smutku i bolesti
Ze kterého nikdy neodroste

Smrt je prvním tancem, nekonečným

Není tu žádná volnost
Oba dva budou omezení touto myšlenkou

Bylo mi řečeno, že je tu zázrak pro každý den, který zkouším
Bylo mi řečeno, že je tu nová láska, zrozená pro každého,
komu zemřela
Bylo mi řečeno, že není nikdo, komu bych zavolal, když se cítím sám a opuštěn
Bylo mi řečeno, že pokud sníš o budouím světě
Najdeš sám sebe koupajícího se v ohnivém jezeře

Jako dítě jsem si myslel, že mohu žít bez bolesti a beze smutku
Ale když jsem už dospěl, zjistil jsem, že všechno mě zasáhlo
Ačkoliv spím, ještě se tak bojím

Někde jako ve scéně z paměti
Je obrázek v hodnotě tisíců slov
Vyhýbavé pohledy z tváří přede mnou
Zakrývají se a nebudou nikdy znovu vyslyšeny

Podvod je to druhé, bez konce

Chladná krev města, které nás učí přežívat
Pouze si zachovej moje srdce ve tvých očích a přežijeme

A třetí přichází...

Předtím, než listí opadne
Předtím, než uzamkneme dveře
Musí to být třetí a poslední tanec
Ten první však potrvá navždy
Metropole pozoruje a hloubavě se usmívá
Ona tě vzala do svého domova

Najde své místo pouze tehdy
když boj o přežití mezi našimi dětmi bude ukončen
Nyní Zázrak a Spáč vědí, že třetí cestou je láska

Láska je Tancem Večnosti
Under A Glass Moon     [07:02]
Tell me
Remind me
Chase the water racing from the sky
Always beside me
Taste the memories running from my eyes
Nervous flashlights scan my dreams
Liquid shadows silence their screams
I smile at the moon
Chasing water from the sky
I argue with the clouds
Stealing beauty from my eyes

[Chorus:]
   Outside the soundness of your mind
   Bathing your soul in silver tears
   Beneath a blackened summer sky
   Praying for time to disappear

Beneath a summer sky
Under glass moonlight
Night awaits the lamb's arrival
Liquid shadows crawl
Silver tear drops fall
The bride subsides to her survival

By your hand
I've awakened
Bear this honor in my name

[Chorus]
Pod skleněným měsícem
Řekni mi
Připomeň mi
Chytej vodu padající z oblohy
Vždy mimo mne
Vychutnávej vzpomínky vycházející z mých očí
Nervózní záblesky si čtou v mé paměti
Tekuté stíny umlčují jejich výkřiky
A já se směji při měsíci
Pronásleduji vodu z oblohy
A hádam se s oblaky
Vykrádající krásu z mých očí

[Sbor:]
   Mimo prázdnoty tvoji mysli
   Koupe tvoji duši ve stříbrných slzách
   Pod zachmuřenou letní oblohou
   Modlí se časem, aby se vytratil

Pod letní oblohou
Pod skleněným svitem měsíce
Noc očekává příchod jehněte
Tekuté stíny se plazí
Stříbrné kapky slz padají
Nevěsta se utěšuje, aby přežila

Pod tvojí rukou
Jsem se probudil
Nosím tu čest ve svém jménu

[Sbor:]
Wait For Sleep     [02:31]
Standing by the window
Eyes upon the moon
Hoping that the memory will leave her spirit soon
She shuts the doors and lights
And lays her body on the bed
Where images and words are running deep
She has too much pride to pull the sheets above her head
So quietly she lays and waits for sleep

She stares at the ceiling
And tries not to think
And pictures the chain
She's been trying to link again
But the feeling is gone

And water can't cover her memory
And ashes can't answer her pain
God give me the power to take breath from a breeze
And call life from a cold metal frame

In with the ashes
Or up with the smoke from the fire
With wings up in heaven
Or here, lying in bed
Palm of her hand to my head
Now and forever curled in my heart
And the heart of the world
Čekání na spánek
Zatímco stojím při okně
Oči upřeny na měsíc
Doufám, že vzpomínky opustí brzy jejího ducha
Zabouchla dveře a zhasla světla
A položila své tělo na postel
Kde obrazy a slova utíkají do hloubky
Byla až příliš hrdá na to, aby si přetáhla pokrývku přes hlavu
Tak nehlučně leží a čeká na spánek

Upřeně pozorovala strop
A zkoušela na nic nemyslet
Představovala si řetězy
Pokoušela se je spojovat
Ale ten pocit je pryč

A voda nemůže ukrývat její vzpomínku
A prach nemůže odpovědět na její bolest
Bože dej mi sílu, abych se nadechl vánku
A vyvolal život ze studeného kovového rámu

Uvnitř s popelem
Nebo nahoře s dýmem z ohně
S křídly nahoře v nebesích
Nebo tady, ležící v posteli
Dlaň její ruky na mé hlavě
Nyní a navždy stočená v mém srdci
A v srdci světa
Learning To Live     [11:30]
There was no time for pain
No energy for anger
The sightlessness of hatred slips away
Walking through winter streets alone
He stops and takes a breath
With confidence and self control

I look at the world and see no understanding
I'm waiting to find some sense of strength
I'm begging you from the bottom of my heart to show me understanding

I need to live life
Like some people never will
So find me kindness
Find me beauty
Find me truth
When temptation brings me to my knees
And I lay here drained of strength
Show me kindness
Show me beauty
Show me truth

The ways that your heart sounds makes all the difference
It's what decides if you'll endure the pain that we all feel
The way that your heart beats makes all the difference
In learning to live
Here before me is my soul
I'm learning to live
I won't give up
Till I've no more to give


Listening to the city
Whispering its violence
I set out watching from above
The 90's bring new questions
New solutions to be found
I fell in love to be let down

Once again we dance in the crowd
At times a step away
From a common fear that's all spread out
It won't listen to what you say
Once you're touched and you stand alone
To face the bitter fight
Once I reached for love
And now I reach for life

Another chance to lift my life
Free the sensation in my heart
To ride the wings of dreams into changing horizons
It brings inner peace within my mind,
As I'm lifted from where I've split my life
I hear an innocent voice
I hear kindness, beauty and truth

The way your heart sounds makes all the difference
It's what decides if you'll endure the pain that we all feel
The way your heart beats makes all the difference
I'm learning to live
Spread before you is your soul
So forever hold the dreams within our hearts
Through nature's inflexible grace
I'm learning to live
Učím se žít   
Nebyl žádný čas na bolest
Žádná energie pro zlost
Zaslepenost nenávisti uniká pryč
Prochází se sám zimními ulicemi
Zastavil se a nabírá dech
Se sebedůvěrou a sebekontrolou

Nahlížím na ten svět a nevidím žádné porozumění
Očekávám, jestli najdu nějaký smysl té síly
A z hloubi mého srdce tě prosím
ukaž mi porozumění

Musím žít svůj život
Nikdy nebudu jako jiní lidé
Tak najdi moji laskavost
Najdi moji krásu
Najdi moji pravdu
Když pokušení mě sráží stále na kolena
A ležím tady vyčerpán a vysílen
Ukaž mi moji laskavost
Ukaž moji krásu
Ukaž moji pravdu

Způsoby, kterými tvoje srdce rezonuje, vytváří všechny rozdíly
To je to, co rozhoduje, zda zvládneš bolest, kterou všichni cítíme
Způsob, kterým tvoje srdce rezonuje, vytváří všechny rozdíly
Učím se žít
Tady přede mnou je moje duše
Učím se žít
Nikdy se nevzdám
Dokud nebudu mít nic, co bych rozdal

Naslouchám městu
Šeptání jeho násilí
Pozoruji je s nadhledem
90. léta přinesla nové otázky
Objevila se nová řešení
Zamiloval jsem se a to mě tíží

Ještě jednou tancujeme v tom davu
A občas poodstoupíme
Z každodenního strachu, který všechno překrývá
Nikdo neposlouchá, o čem hovoříš
Občas se tě někdo dotkne a zůstaneš sám
Tváří tvář hořkosti boje
Občas dospívám pro lásku
A teď chci dospět pro život

Další šance, abych si polepšil život
Uvolni city v mém srdci
Aby odletěla na křídlech mých snů za měnící se horizonty
Přináší to vnitřní klid v moji mysli
Protože se zvedám z místa, kde jsem promarnil svůj život
Poslouchám nevinný hlas
Poslouchám laskavost, krásu a pravdu

Způsob, kterým tvoje srdce zní, tvoří všechny rozdíly
To je to, co rozhoduje, zda zvládneš bolest, kterou všichni cítíme
Způsob, kterým tvoje srdce tluče, tvoří všechny rozdíly
Učím se žít
Před tebou se rozprostírá tvoje duše
A tak si navždy uchovávej sny v našich srdcích
Pomocí přírodního neochvějného šarmu
Učím se žít

Zpět Divadlo snů na reflektory osvícené scéně!
Autor: Self, datum zveřejnění: 16. 10. 2010 16:23
Zdroj: http://www.nmnl.cz/recenze/114-dream_theater-images_and_words

Teprve druhá deska dnes již prakticky legendárních DREAM THEATER a rovnou jeden z vrcholů jejich tvorby. Proběhla změna na pěveckém postu a Charlieho Dominiciho vystřídal, v kapele dodnes působící, James LaBrie, který svým flexibilním hlasem výborně doplnil kompozice kapely. Na albu už začíná být patrný typický rukopis DREAM THEATER.

První tóny započínají velké představení "divadla snů" a vy se připravte na mnoho nálad, emocí a hráčských exibicí, které vám tito divadelníci naservírují. Syntík a klávesy tvoří tajemné prostředí, jenž je narušeno a střídáno tvrdou basou a říznou kytarou, při čemž je to všechno podbarveno bezchybnými bicími. S příchodem vokálů nabývá vystoupení na rychlosti a už příchází refrém otvíračky "Pull Me Under". Muzikanti nezatracují hlavní myšlenku skladby a zároveň stačí předvádět na plno své nemalé umění. Ještě jednou návrat k původní - ze začátku a John Petrucci přednáší jedno ze svých sól, které patří mezi ty nejlepší současného metalového světa. V skladbě "Another Day" ukazuje kapela svoji nemetalovou, baladovou polohu, která ji také velmi sluší. James LaBrie zde dokazuje, proč je pro DREAM THEATER při nejmenším dobře vyhovujícím zpěvákem.

Do syntezátoru navozujícího bez mála kosmickou atmosféru udeří bezokolků hutná kytara, zvuková linka se začíná ubírát jiným směrem, přímo k basové exibici a skladba "Take The Time" je v plném proudu, jenž vás bude unášet k přímým výhledům na schopnosti hudebníků, jenž ve svých oborech patří k absolutní špičce. Následující "Surrounded" je další oddechovou skladbou a vytváří dokonalou mezihru v tomto představení snů. Na řadu přichází vrchol celého alba a to sice "Metropolis – Part 1". Odkazy na tuto skladbu prostupují celé album Metropolis Part 2 - Scenes from a Memory a to je možné jenom díky neobvyklé obsáhlosti skladby, která v sobě kloubí mnoho myšlenek a nápadů, jejichž další rozvedení, jak kapela dokázala, vydalo na celou desku. Song také považuji za vrcholnou exhibici členů kapely, kde ukázali výjmečnost svých schopností. "Under A Glass Moon" představuje problém LaBrieho hlasu. Skladbě, která by mohla být pořádným metalovým nářezem, svým sametovým vokálem dokonale rozmazal hlavní myšlenktu, jenž byla nachystáná na umístění do jinak podařené kompozice. "Waiting For Sleep" dostojí svému jménu a připraví posluchače na závěřečný part celého představení. "Learning to Live" shrnuje vše, co vám divadelníci předvedli a vystupuje jako dokonalé ukončení této hry.

Je také potřeba vyzdvihnout produkci, jenž album posunula k dokonalosti. Každý nástroj je velmi dobře znatelný a poslouchatelný, což je u kapel podobného typu nezbytně nutné. Můžeme si tedy užívat plně všech nápadů a hudebních kouzel v čirém provedení. DREAM THEATER vytvořili album, jenž může sloužit jako nedotknutelný argument jeho fanouškům a celkově zastáncům současného prog-metalu v debatách o živosti prog-metalu, proti všem skeptikům. Veškerá obvinění z eklektismu a vykrádání klasiků jsou v tomto případě planá. Ano inspirace tady je, ale proč nezasadit do starého rámu nový obraz. Kapela ukázala všechny krásy starého prog-rocku v novém kabátě, se značnou dávkou vlastní invence.

Domů  Nahoru
Made by 
©  2001-2002 
Menu Poslední aktualizace: